Terapia widzenia Bydgoszcz

Dzięki znajomości technik rehabilitacji układu wzrokowego możemy pomóc oczom prawidłowo się rozwijać, lepiej widzieć, szybciej i wydajniej wykorzystywać swoje możliwości przetwarzania informacji wzrokowej.

Tradycyjne okulary, to nie rzadko zbyt mało, aby w pełni wykorzystać potencjał widzenia. Czasem występują zaburzenia funkcji wzrokowych, które nie są bezpośrednio kojarzone ze wzrokiem, a jednak przez niego mogą zmniejszać wydajność funkcjonowania na co dzień. Zmęczenie podczas czytania, bóle głowy, trudności ze skupieniem uwagi, niemożliwość ostrego i komfortowego patrzenia z bliskich odległości to często zgłaszane dolegliwości.

Na szczęście istnieją dobre metody usprawnienia funkcjonowania układu wzrokowego.

W przypadku m.in. zezowania, niedowidzenia, problemach z akomodacją stosujemy treningi korygujące i wspomagające nieprawidłowości układu wzrokowego.

Dzieci oraz dorośli mogą skorzystać z cyklu ćwiczeń wzrokowych, które wspomagają naturalne własności oczu, oraz rozwiązują ich problemy ze wzrokiem.

Do terapii wykorzystujemy sprawdzone metody treningu wzrokowego dopasowane indywidualnie dla każdego pacjenta i jego specyficznym problemom widzenia.

Cennik terapii widzenia:

Po badaniach podstawowych, diagnostyka i klasyfikacja do terapii widzenia 100 zł.
Omówienie zdiagnozowanych problemów i możliwości pomocy, omówienie harmonogramu spotkań.

Wykonywanie terapii w gabinecie – sesje indywidualne.

cykl 10 terapii 1200 zł

Przygotowanie ćwiczeń do terapii domowej, pomoce, omówienie i nauka wykonywania ćwiczeń domowych 25 zł – 50 zł.

Na prośbę pacjenta wystawiane są zaświadczenia ze szczegółowym opisem wyników przeprowadzonych badań 30 zł.

Przekazanie odpisu z wynikami mocy korekcji – w dniu odbioru okularów lub soczewek kontaktowych.

 

 

 

Terapia wzroku - terapia widzenia Bydgoszcz - Optyk Żuchowscy