Kontakt

 

Bydgoski Zakład Optyczny Żuchowscy

 

Salon ul. Gdańska 11

tel. 52 322 19 51

czynne:pn.-pt. 9.00 – 18.00, w soboty: 9.00 – do 14.00

 

Salon ul. Dworcowa 12

tel. 52 366 08 45

czynne: pn.-pt. 10.00 – 18.00, w soboty: 10.00 – do 14.00

 

Formularz kontaktowy:

ZGODA NA UŻYWANIE TELEKOMUNIKACYJNYCH  URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH W CELU PROWADZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2014r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907)) wyrażam zgodę (którą mogę cofnąć w każdym czasie bez dodatkowych opłat) na używanie następujących telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących podanych przeze mnie w formularzu w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez właścicieli strony internetowej www.optykzuchowscy.pl, którzy są współadministratorami danych osobowych w ramach spółki cywilnej pod nazwą Bydgoski Zakład Optyczny Żuchowscy o numerach identyfikacyjnych NIP: 9671108410, REGON: 092915179.A to: 1. Jarosława Żuchowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bydgoski Zakład Optyczny Jarosław Żuchowski, z siedzibą ul. Gdańska 11, 85-005 Bydgoszcz, NIP: 9531568442, REGON: 340708900, 2. Janusza Żuchowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bydgoski Zakład Optyczny Janusz Żuchowski, z siedzibą ul. Gdańska 11, 85-005 Bydgoszcz, NIP: 9531527710, REGON: 340708968, 3.Wiesławę Żuchowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bydgoski Zakład Optyczny Wiesława Żuchowska, z siedzibą ul. Gdańska 11, 85-005 Bydgoszcz, NIP: 5541008056, REGON: 002517457.

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, dotyczącej produktów i usług oferowanych przez właścicieli strony internetowej www.optykzuchowscy.pl, którzy są współadministratorami danych osobowych w ramach spółki cywilnej pod nazwą Bydgoski Zakład Optyczny Żuchowscy o numerach identyfikacyjnych NIP: 9671108410, REGON: 092915179.A to: 1. Jarosława Żuchowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bydgoski Zakład Optyczny Jarosław Żuchowski, z siedzibą ul. Gdańska 11, 85-005 Bydgoszcz, NIP: 9531568442, REGON: 340708900, 2. Janusza Żuchowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bydgoski Zakład Optyczny Janusz Żuchowski, z siedzibą ul. Gdańska 11, 85-005 Bydgoszcz, NIP: 9531527710, REGON: 340708968, 3.Wiesławę Żuchowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bydgoski Zakład Optyczny Wiesława Żuchowska, z siedzibą ul. Gdańska 11, 85-005 Bydgoszcz, NIP: 5541008056, REGON: 002517457. Za pomocą następujących środków komunikacji elektronicznej podanych w formularzu rejestracyjnym:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZU KONTAKTOWYM

Zapoznałam/ zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danch osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.optykzuchowscy.pl, przez współadministratorów danych osobowych w ramach spółki cywilnej pod nazwą Bydgoski Zakład Optyczny Żuchowscy o numerach identyfikacyjnych NIP: 9671108410, REGON: 092915179.A to: 1. Jarosława Żuchowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bydgoski Zakład Optyczny Jarosław Żuchowski, z siedzibą ul. Gdańska 11, 85-005 Bydgoszcz, NIP: 9531568442, REGON: 340708900, 2. Janusza Żuchowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bydgoski Zakład Optyczny Janusz Żuchowski, z siedzibą ul. Gdańska 11, 85-005 Bydgoszcz, NIP: 9531527710, REGON: 340708968, 3.Wiesławy Żuchowskiej prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bydgoski Zakład Optyczny Wiesława Żuchowska, z siedzibą ul. Gdańska 11, 85-005 Bydgoszcz, NIP: 5541008056, REGON: 002517457- w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia mi odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza.

Polityka prywatności

 

Okulary to nasza pasja

Optyk Żuchowscy - Kontakt